Abdai Judit Junior Prima díjat kapott

2023.12.18.
Abdai Judit Junior Prima díjat kapott
Abdai Judit, az Etológia Tanszék tudományos munkatársa magyar tudomány kategóriában Junior Prima díjat kapott. Az elismerést azok a fiatal kutatók kaphatják, akik kimagasló tudományos munkájukkal, nemzetközi eredményeikkel, oktatási- és közösségépítő tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak a magyar tudomány fejlődéséhez. 

Dr. Abdai Judit az Eötvös Loránd Tudományegyetem Etológia Tanszék, valamint a University of Trento, Center for Mind/Brain Sciences tudományos munkatársa. Biológus MSc oklevelét 2014-ben, a doktori fokozatát 2019-ben szerezte meg. 

Elsők között alkalmazott autonóm ágenseket (robotokat) az állati viselkedés és kogníció kutatásában, csatlakozva a viselkedésbiológia legmodernebb irányvonalához. Az általa alkalmazott állat-robot interakciós megközelítés lehetővé teszi az állati elme működésének pontosabb leírását, illetve lehetővé teszi olyan jelenségek alaposabb kutatását, amik a hagyományos eszköztárral nem vizsgálhatók megfelelően. A viselkedési adatokat ma is többnyire a kutatók közvetlen megfigyelésére alapozva gyűjtik, ami sok esetben nehezíti az objektív értékelést. Ez különösen a szociális interakciók során jelent problémát, mert az állatok viselkedése alig szabályozható.

“Eddig főként kutya-robot interakciók vizsgálatával foglalkoztam. A kutatásnak a fentebb említetteken túl további két fő, részben átfedő területe van. Egyrészről vizsgáljuk, hogy

milyen (minimális) viselkedést kell mutatnia egy robotnak ahhoz, hogy azt egy kutya vagy egy ember interaktív partnerként ismerje fel.

Ezen belül arra vagyunk kíváncsiak, hogy adott viselkedésbeli elemek - például élőlényekre jellemző mozgás, hangadás, reaktivitás a kutya viselkedésére - hogyan befolyásolják a robot szociális partnerként történő felismerését. Másrészről azt is kutatjuk, hogy egy robot lehet-e szociális partner, akár összetett szociális interakciók során. Azaz vizsgáljuk, hogy a kutyák csak egyszerű helyzetekben lépnek interakcióba a robottal, míg más helyzetekben csak az emberekhez fordulnak, vagy stresszes állapotban a robotok társaságát is keresik” - mondta Abdai Judit a kutatási területéről. 

Kutatásai jelentős előrelépést jelentenek abba az irányba, hogy olyan interakcióra képes robotokat fejlesszünk, amik állatokkal vagy emberekkel is képesek spontán, autonóm módon, de mégis szabályozott körülmények között interakcióba lépni. A tudományos kutatás eme irányát igyekszik erősíteni az etorobotika, amihez a munkássága is megalapozó fontosságú. Az etorobotika másik erőssége a kutatási eredmények gyakorlati felhasználásában van. Abdai Judit munkássága különösen a társrobotok tervezésében fontos, hiszen

az ilyen etológiai alapon megtervezett robotok idősotthonokban, vendéglátóhelyeken,bevásárló központokban is fontos szerepet kaphatnak,

javítva ezzel az értékes emberi munkaerő kihasználtságát.

“Kutatásaink számos információval szolgálnak arról, hogy születésünktől kezdve hogyan különítünk el élő és élettelen tárgyakat, milyen elvárásokat alakítunk ki feléjük, és mindezek hogyan befolyásolják a későbbi működésünket a „szociális világban”. A kutatási eredmények az etológiai alapon tervezett robotok hatékonyságához is hozzájárulnak. Az emberrel interakcióra képes robotoknál egyértelműnek tűnhet, hogy a robotok teljesítményét emberekkel történő interakciók során vizsgáljuk, azonban az emberek számos előzetes feltételezéssel rendelkeznek a robotokkal kapcsolatban - akár az alapján, amit a hírekben vagy filmekben látnak. Ezen felül a mesterséges környezetben mutatott viselkedés nem feltétlenül azonos azzal, ahogy egy természetes helyzetben reagálnának a robot adott viselkedésére. Ezzel szemben a kutyák, akiknek a szociális viselkedése számos hasonlóságot mutat az emberével, naív alanyok, így elő tudjuk tesztelni, hogy a robotok mely jellegzetességei fontosak ahhoz, hogy hiteles szociális partnerként tekintsünk rájuk” - fejti ki Abdai Judit a kutatás hátterét. 

Már az egyetemi alapképzés során csatlakozott az Etológia Tanszék munkájához, Miklósi Ádám professzor irányítása alatt, amit mesterszakon és a doktori tanulmányok során is folytatott, így került a kutya-robot interakciók vizsgálatát megalapozó csapatba. “Többek között a támogató légkörnek is köszönhető, hogy még ma is kutatóként dolgozom, és több kutatási pályázatot is elnyertem az évek során. A kutatási területünknek számos még felfedezetlen lehetősége van, sok a nyitott kérdés. Több különböző jelenséget vizsgálunk, ezért mindig újabb és újabb területeket kell felfedeznünk, így ez a kutatás  mindig tartogat valami izgalmat” - összegzi Abdai Judit.

Abdai Judit 2022-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) posztdoktori pályázatát, valamint az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíját. Jelenleg egy MSCA-Seal of Excellence posztdoktori pályázat keretében a University of Trento-n dolgozik.

Forrás: PrimaPrimissima