Magyar Etológia Alapítvány

Magyar Etológia Alapítvány

Magyar Etológia Alapítvány
Az Alapítvány postai címe:
Dr. Dóka Antal
Magyar Etológia Alapítvány
2132 Göd, Kálmán u. 35.
Adószám: 18655588-1-13
E-mail: hunetholfound@gmail.com

Bankszámlaszám:OTP 11709002-20650456
A Bank címe: 1056 Budapest, Nádor u. 16. Hungary
SWIFT kód: OTPVHUHB
IBAN kód (forint): HU62117090022065045600000000
IBAN kód (EURO): HU19117630932332388300000000
PIC szám: 892833203

A kuratórium elnöke: Dr. Dóka Antal
Kuratóriumi tagok: Dr. Maros Katalin, Dr. Molnár Csaba
Alapító okirat kelte: 2015. március 26.
Nyilvántartási szám: Budapest Környéki Törvényszék 13-01-0003729

Blog: Hungarian Ethology Foundation

Küldetésünk

A Magyar Etológia Alapítvány célja:

 • Minden etológiai jellegű, az élőlények viselkedésének megismerését célzó kutató- és oktatómunka támogatása.
 • Kutatási témák, kutatók, kutatócsoportok, kutatóhelyek, tudományos publikációk létrehozásának és megjelentetésének támogatása.
 • Oktatási témák, oktatók, kurzusok, tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok létrehozásának és terjesztésének támogatása.
 • Magánszemélyek kutatási, illetve oktatási intézményben folytatott tapasztalatszerzésének, tanulmányának, kutatásának, külföldi tanulmányútjának, konferenciarészvételének támogatása.
 • Tudományos konferenciák, előadások, vitaülések szervezésének, rendezésének támogatása.
 • Olyan ismeretterjesztő, felvilágosító kiadványok szerkesztése, kiadása, amelyek elősegítik az etológiai kutatások minél szélesebb körű megismerését.

Az Alapítvány tevékenységének részletezése:

Az alapítói célkitűzések megvalósítása érdekében az Alapítvány elsősorban az alábbi tevékenységeket végzi:

 • Viselkedéstudományi vizsgálatok végzése, anyagi és szakmai támogatása. E tevékenység során a tudományos vizsgálatokat végző szakemberek anyagi támogatása ösztöndíj formájában vagy megbízási szerződés keretében történhet.
 • Hazai és nemzetközi tudományos és szakmai kapcsolatok kialakítása és fejlesztése, tapasztalatok átadása, segítése, tanulmányutak szervezése, szakmai találkozókon való részvétel, a részvétel költségeinek biztosítása, szakemberek fogadása.
 • Etológiával kapcsolatos konferenciák, szakmai találkozók szervezése, lebonyolítása, előadások tartása, kiadványok szerkesztése és terjesztése, a szakterületet érintő tudományos cikkek írása publikálása.
 • Etológiával kapcsolatos ismeretterjesztő, felvilágosító kiadványok szerkesztésének és kiadásának anyagi és szakmai támogatása, illetve írása.
 • Foglalkozási csoportokat összefogó tevékenység: etológiai kutatásokkal foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése, képzésükben részvétel, személyi és tárgyi feltételek biztosítása, tanácsadás, vizsgáztatói tevékenység.
 • Természetvédelem, állatvédelem.
 • Egyéb az alapcélhoz kapcsolódó fentiekben nem részletezett tevékenység.
 • E tevékenységek megvalósítása érdekében munkáltatói jogok gyakorlása, melynek kapcsán a vezető tisztségviselői költségtérítésben részesülhetnek.
 • A felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan bevétel szerezése, azonban az alapcéllal összefüggő szolgáltatások biztosítása csak ingyenesen, önköltségi áron, vagy a piaci ár alatt történik.
 • A célja megvalósításához szükséges felmerülő költségek és kiadások fedezetének biztosítása.

 

Magyar Etológia Alapítvány – Könyveink


Do as I do – Kutyakiképzés

Lehetséges a kutyák kiképzése szociális tanulással? Igen!
A magyar kutatók munkájának köszönhetően egyértelmű bizonyíték van arra, hogy a kutyák képesek az emberek megfigyelésével új cselekedeteket és feladatokat megtanulni. A „Do As I Do” módszer is hasznos lehet segítő és terápiás kutyák, vagy más munkakutyák kiképzésekor, de a családi kutyák számára is, ha azt akarja, hogy kedvtelésből tartott állata képes legyen összetettebb feladatok megtanulására. A Do As I Do módszernek azonban van egy másik előnye: az ezzel a módszerrel dolgozó kutyatulajdonosok (szintén) sokkal mélyebb kapcsolatokat hozhatnak létre a kutyájukkal, ami az élet más területein is jól hasznosíthatnak.

A könyv magába foglal az induláshoz szükséges videófelvételt, amely segít megtanulni a módszert.

A Do As I Do módszer azonban folyamatosan fejlődik.

Megtalálja a videó letöltéséhez szükséges információkat a könyvben.
Magyar fordítás: Petró Eszter

A kötetet a Galaktika Kiadónál vásárolhatják meg.


A kutyaetológia kulisszatitkai

Miről gondolkodnak a kutyák? Tudnak-e számolni? Hogyan mutatják ki kötődésüket? Hogyan segíthetik a robotok kifejlesztését? Ilyen és ehhez hasonló kérdések foglalkoztatják az etológusokat. A könyvből megtudható, hogyan lehet kísérletek révén tudományosan is bebizonyítani, amit a gazdák mindig is tudtak: a kutya az ember legjobb barátja.

Dr. Mund Katalin tudományszociológus a kulturális antropológia módszereivel figyelte meg az ELTE Etológia Tanszéken dolgozó etológusok munkáját, amikor a kutyákat vizsgálják. Mit keres egy kutyákhoz kicsit sem konyító szociológus az etológusoknál? Nos, a szociológiát, mint társadalommal foglalkozó tudományt sok minden érdekli. Többek között éppen az is, hogyan születik egy új tudományág, és miként működik a tudomány?

Az ELTE Etológia Tanszéke ma a tudományos mezőny élvonalába tartozik. A könyv segít megérteni, milyen rögös utat kellett bejárniuk a kutatóknak, hogy létrehozhassanak, és világszínvonalra emelhessenek egy korábban nem létező tudományos területet, a kognitív kutya-etológiát, vagyis a kutyák gondolataival foglalkozó tudományágat.

A könyv arra keresi a választ, miként művelhető egy adott tudományág hazánkban, azaz milyen egyéni és csoportszintű stratégiákra van szükség ahhoz, hogy egy tudományterület itthon kialakulhasson és fennmaradhasson. Milyen nehézségekkel kell szembenézniük a kutatóknak? Milyen ¬- nem tudományos – tevékenységeket kell végezni ahhoz, hogy egy kutatócsoport működni tudjon? Milyen társadalmi tényezők játszanak szerepet egy csoport sikerében? Részletesen bemutatja, miként dolgoznak az etológusok, milyen hipotézisekből indulnak ki, miként kísérleteznek, és miként interpretálják a kísérletekből nyert adatokat.

A kötet egyaránt izgalmas csemegét nyújt a kutyakedvelők és az etológia iránt érdeklődő olvasók számára, ugyanakkor azoknak is érdemes elolvasniuk, akik a tudományok általános működési mechanizmusait szeretnék megérteni.

A könyv nem csupán egy feltörekvő új tudományterület titkairól lebbenti fel a fátylat, de abban is segít, hogyan gondolkozzunk a kutyákról, a kutyák gondolatairól, s talán kicsit arról is, hogyan tovább, mi lehet a kutya után.

Ár. 2990 Ft. Kapható az ELTE Etológia Tanszéken (Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c, 6. emelet), munkanapokon 10-16 óra között Bereczky Borókánál (térkép, t: 06 1 3812179). E-mail: hunetholfound@gmail.com, és a Galaktika Boltban 20% kedvezménnyel.

A szerző Dr. Mund Katalin. 1971-ben született Budapesten. 1998-ban vallásbölcseleti szakirányon diplomázott a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán. 2003-ban szociológusi diplomát szerzett az ELTE Társadalomtudományi Karán. Szakterülete: tudományszociológia és vallásszociológia, vallás és tudomány viszonya. Doktori disszertációjának témája: Az ELTE Etológia tanszéken folyó munka szociológia elemzése.


Csányi Vilmos Kutyaakadémiája

Csányi Vilmos lételeme a beszélgetés, az együttlét, az eszmecsere. Ez a könyv is az együttlét egy formája. Több mint húszévnyi kutatómunka összefoglalása, amelyben a résztvevők vallanak eredményeikről, gondolataikról, a kutatással óhatatlanul együtt járó nehézségekről, tudományos, személyes és mulatságos helyzetekről.

Csányi Vilmos nemcsak a hazai etológia megalapozásának érdekében tett sokat, hanem ott bábáskodott a kutyaetológia megszületésénél is, ami – mondhatjuk így magunk között, mert a külföldiek úgysem értik – igazi hungarikum.

Csányi Vilmos professzor, akadémikus, az ELTE Etológia Tanszék alapítójának 80. születésnapjára tanítványai, a Családi Kutya Program tagjai, ünnepi kötetet állítottak össze.

A kötet kiadója a Magyar Etológia Alapítvány. Az első 300 példány nyomdaköltségét olyan szervezet finanszírozta, amelyik csak adományként teszi lehetővé a könyv terjesztését. Segítse a Magyar Etológia Alapítványt és támogassa legalább 2990 Ft-tal, majd válassza ajándékba ezt a könyvet!

Átvehető az ELTE Etológia Tanszéken (Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c, 6. emelet), munkanapokon 10-16 óra között Babarczi-Bereczky Borókánál (térkép, t: 06 1 3812179). E-mail: hunetholfound@gmail.com.

A könyv átadásának képei
Részlet Az Ősi (avagy Első) Bukfenc igaz története című fejezetből

További információ:
Szerkesztők: Kubinyi Enikő és Miklósi Ádám
Szerzők: Abdai Judit, Dóka Antal, Faragó Tamás, Gácsi Márta, Gergely Anna, Kis Anna, Kubinyi Enikő, Mányik Richárd, Miklósi Ádám, Pongrácz Péter, Sümegi Zsófia, Szabó Dóra, Szánthó Flóra, Topál József
Könyvterv, tipográfia: Makovecz Benjamin

Szöveggondozás: Gácsi Márta, Pongrácz Péter
A fotókat készítették: Abdai Judit, Faragó Tamás, Dóka Antal, Claudia Fugazza, Gácsi Márta, Gerencsér Linda, Járdány Bence, Kubinyi Enikő, Molnár Attila Dávid, Pongrácz Péter, Schilling Tamás
Nyomdai munkák: Progresso-Print Kft., Budapest

ISBN • 978-963-12-2411-5
Felelős kiadó: Magyar Etológia Alapítvány
OTP Bank 11773119-00398969
mérete: 123x213x15 mm
terjedelem: 302 oldal + füles borító papír

A terjesztéshez partnereket keresünk. Érdeklődés: dogprof@gmail.com.

Tartalom
(A kötet belső képei a valóságban fekete-fehérek)
1. fejezet. Miklósi Ádám: Szavaink elé.
Vannak logikus mondatok, melyeknek semmi értelme nincs. Ilyen mondat az, hogy Csányi Vilmos professzor 80 éves. Persze annak sincs több értelme, ha azt füllentenénk, hogy Csányi Vilmos 60 vagy 65 éves, pedig ez sokkal közelebb állna a valósághoz – már ahhoz, amit az ember akkor tapasztal, ha van lehetősége egy személyes találkozásra.
Talán annak van a legtöbb értelme, és ebben van a legtöbb logika is, ha egyszerűen örülünk annak, ha néha kikerekedik egy évszám a tízes számrendszerben, amely alkalmat ad arra, hogy így vagy úgy találkozzunk, beszélgessünk – együtt legyünk, ahogy az emberek úgy általában tenni szeretik.Ez a könyv is az együttlét egyik formája. Húsz vagy inkább még több év közös élményeinek egyfajta különleges összefoglalója, amelyben a résztvevők vallanak tudományos eredményeikről, személyes gondolataikról, utalva a kutatás sokszor fáradságos, néha mulatságos vonásaira is.
2. fejezet. Dóka Antal: Az Ősi (avagy Első) Bukfenc igaz története: mit csinál egy fiatal etológus, ha a halak után a kutyákat kell gyorsan megértenie?
Szinte pontosan negyven éve… 1976. november vége.
– Te, mi lenne, ha kutyából csinálnád a szakdolgozatodat? – Eltartott egy pár másodpercig, mire a meglepetésből felocsúdva megpróbáltam a realitások talaján megkapaszkodni – Se kutya nincs a telepen, se elég idő a témaváltásra, fél éven belül el kell vele készülni – próbáltam az aktuális tényeket vázolni.
– Ne izgulj, belefér! Lesz kutya! Elhiheted nekem, hogy te meg tudod csinálni.
3 Miklósi Ádám: Kutyaetológia. A kutya viselkedésének tudományos elemzése
4 Topál József, Kis Anna: Összehasonlító etológia. Mit keres a kutya a csecsemőkutató laboratóriumában?
5 Gácsi Márta: Kötődés. A gazdák mindig is tudták
6 Gácsi Márta: Mondjam? Mutatom! Elég egyetlen mozdulat…
7 Kubinyi Enikő: Vakvezetés. Együttműködés felsőfokon
8 Pongrácz Péter: Tanulás kerülőutakon – avagy a hatalom (néha) elvakít?
9 Kubinyi Enikő: Farkasnevelés
10 Topál József: Szabálykövetés. Aki A-t mond, mondjon B-t is?
11 Pongrácz Péter: Fizikai kogníció. Van-e pénz a „kutyatévében”? A kutya esete a virtuális valósággal
12 Pongrácz Péter: Macskaetológia. Egy valószínűtlen kapcsolat
13 Miklósi Ádám: Imitáció. A hitetlen kutatók esete az utánzó kutyákkal
14 Mányik Richárd: Filip naplója
15 Pongrácz Péter: Mire emlékszik egy kutya?
16 Kubinyi Enikő: Személyiségkutatás. Embert barátjáról.
17 Kubinyi Enikő: Milyen gének állnak a viselkedés hátterében?
18 Faragó Tamás és Pongrácz Péter: Mit jelent a kutyaugatás?
19 Gácsi Márta: Fajtársak hangjaira érzékeny területek a kutya és az ember agyában
20 Sümegi Zsófia: Érzelmi szinkronizáció. Láthatatlan kötelékek kutya és ember között
21 Sümegi Zsófia: Viselkedési problémák. Placebo hatás és a szeparációs szorongás
22 Gergely Anna: Szándéktulajdonítás. Ki vagy mi vagy te?- avagy egy kutya és egy játékautó találkozása
23 Gerencsér Linda: Kutyák és kütyük, avagy mitől lehet okos egy kutyahám
24 Szánthó Flóra és Kubinyi Enikő: Érzelemfelismerés. Melyiket válasszam: amelyik nekem tetszik vagy amelyik neked?
25 Kis Anna: Hormonok. Ahogy a szerelem is csak kémia, a kutya sem másért az ember legjobb barátja
26 Gácsi Márta: Etorobotika. Robotok lesznek a társaink?
27 Kubinyi Enikő: Jövőkutatás. Szép új világ – Mit tanít az etológia a robotdajkákról?
28 Miklósi Ádám: Hierarchia, dominancia, alávetés. Miért élünk vissza a szavainkkal?
29 Szabó Dóra: A korral jár? Öreg kutya nem vénember
30 Abdai Judit és Szabó Dóra: Pillanatkép. Hogyan lettünk, lehetünk, nem leszünk etológusok?
31 Kubinyi Enikő: Zárszó