PhD doktori képzés

PHD doktori képzés

Program leírása: A program célja a viselkedéstudományok széles spektrumában történő képzés nyújtása az etológiára összpontosítva, kiegészítve kísérleti pszichológiával, a kognitív tudományokkal és az alkalmazott állati viselkedéssel kapcsolatos ismeretekkel is. Ezt a programot azoknak a jelentkezőknek ajánljuk, akik szeretnének mélyebb ismereteket szerezni a viselkedéstudományban. A genetikai vagy idegtudományi háttérrel rendelkező hallgatóknak lehetősége nyílik arra, hogy funkcionális neuro-képalkotó vagy viselkedésgenetikai projektekben dolgozzanak. Jelenleg a kutya-ember interakcióra, a kutya öregedésére, az összehasonlító kognícióra, a kutyák és emberek kommunikációjának neuroetológiájára és az etorobotikára összpontosítunk. A program lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy megismerkedjenek a viselkedéstudományban alkalmazott kutatási módszerek széles skálájával, megismerjék az etogramok kialakítását és alkalmazását, gyakorolják a kutatási eredmények bemutatását, valamint megismerjék a kutyák, a macskák, valamint a minimalacok és robotok viselkedését.

Az Etológia Doktori Program oktatott tárgyai

Kutatási modul, minden félévben:
Irányított kutatómunka (BIO/KUT)
1 kredit/30 hallgatói tanulmányi munkaóra, doktori kutatás, kötelező, ismételhető

A kurzusok angol nyelven vannak megtartva! 

Képzési/Tanulmányi modul
  Őszi félév Tavaszi félév
Páros év (2022/2023 tanév) Kutatásmenedzsment (BIO/2/5)
Oktató: Dr. Miklósi Ádám
4 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Humánetológia (BIO/2/3)
Oktató: Dr. Kubinyi Enikő
4 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
Kognitív Etológia (BIO/2/2)
Oktató: Dr. Miklósi Ádám
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Doktoranduszok beszámolói (BIO/2/9)
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
4 kredit, tömbösített előadás,kötelező, nem ismételhető, javasolt 2. félévben felvenni
Állatok személyisége (BIO/2/12)
Oktató: Dr. Kubinyi Enikő
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
A kutyák etológiája (BIO/2/8)
Oktató: Dr. Miklósi Ádám
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető

Doktoranduszok beszámolói (BIO/2/9)
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
4 kredit, tömbösített előadás,kötelező, nem ismételhető, javasolt 2. félévben felvenni
Páratlan év (2023/2024 tanév)

Kutatásmenedzsment (BIO/2/5)
Oktató: Dr. Miklósi Ádám
4 kredit,gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Etológia (BIO/2/4)
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
4 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető

Viselkedésökológia (BIO/2/7)
Oktató: Dr. Pogány Ákos
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető

Stratégiai gondolkodás tudományos íráshoz (BIO/2/13)
Oktató: Dr. Andics Attila
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Doktoranduszok beszámolói (BIO/2/9)
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
4 kredit, tömbösített előadás,kötelező, nem ismételhető, javasolt 2. félévben felvenni

Viselkedésgenetika (BIO/2/1)
Oktató: Dr. Kubinyi Enikő
4 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető

Állatjólét (BIO/2/10)
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető

Kognitív- és neuroetológia (BIO/2/14)
Oktató: Dr. Andics Attila
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Doktoranduszok beszámolói (BIO/2/9)
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
4 kredit, tömbösített előadás,kötelező, nem ismételhető, javasolt 2. félévben felvenni

Jelenleg nem oktatott kurzus:
Szintetikus etológia (BIO/2/11) – Oktató: Dr. Miklósi Ádám
4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető

A Biológiai Doktori Iskola képzési terve 2016 után
A Biológiai Doktori Iskola működési szabályzata 2016 után
A Biológiai Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve 2016
ELTE Egyetemi Doktori Szabályzat (2016 után)
ELTE TTK Biológiai Doktori Program képzési terve (2016 után)

Viselkedésgenetika (BIO/2/1)

Viselkedésgenetika (BIO/2/1)

4 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
Tantárgyfelelős: Dr. Kubinyi Enikő
Oktató: Dr. Kubinyi Enikő
Kötelező/ajánlott előtanulmány rend: Genetika, Etológia főkollokvium és/vagy PhD kurzus ajánlott.
Ütemezés: tömbösítve a vizsgaidőszakban (5, hallgatókkal egyeztetett nap, 10:30-14:00-ig egy szünettel)
Követelmény: előadások látogatása, két előadás tartása, sikeres teszt. A két előadás kiváltható egy ismeretterjesztő cikk publikálásával.
Pótlási és konzultációs lehetőségek: 1 alkalommal lehet hiányozni.
Konzultációs lehetőségek: Heti egy (egyeztetett) óra.
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Nincs elvárt előzetes ismeret.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Knopik, V. S., Neiderhiser, J., DeFries, J. C., Plomin, R. (2016). Behavioral genetics. (7th ed.) New York: Worth Publishers

A tantárgy bemutatása

A viselkedésgenetika tudományág genetikai módszerekkel vizsgálja az egyedek és fajok közötti viselkedési különbségek eredetét és megkísérli szétválasztani a genetikai valamint a környezeti hatásokat és ezek interakcióit. Valószínűleg az állatok háziasítása során ismerte fel az ember, hogy az egyedek viselkedése közötti változatosság örökíthető. A kurzus során áttekintjük azokat a genetikai módszereket, amik segítségével feltárható az egyedek közötti viselkedési eltérések genetikai háttere. Az állatok vizsgálatában elterjedt szelekciós kísérletek és molekuláris technikák mellett az embereknél alkalmazott iker- és családvizsgálatokkal, valamint a DNS szekvencia elemzésén alapuló megközelítésekkel is foglalkozunk.  Megismerjük a komplex humán kognitív és viselkedésjegyek, táplálkozási problémák, pszichopatológiai állapotok, depresszió, szorongásos viselkedészavarok genetikai és környezeti hátterét, örökölhetőségét, kialakulásának folyamatát.

A tantárgy részletes tematikája

 1. Bevezetés a viselkedésgenetikába
  Történeti áttekintés, Mendel törvények, mennyiségi és minőségi jellegek tanulmányozása, biológiai alapok (DNS szerkezet, replikáció, a génműködés szabályozása, polimorfizmusok és szerepük).
 2. Állatmodellek
  Kvantitatív genetikai kísérletek, gének és génfunkciók azonosítása, mutánsok előállítása.
 3. Öröklődés és nevelés
  Iker- és örökbefogadásos kutatások, genetikai és környezeti hatások becslése.
 4. A gének és a környezet interakciója
  Genotípus-környezet korreláció és interakció, detektálási módszerek.
 5. Gének azonosítása
  Mutációk, polimorfizmusok, egygénes és komplex rendellenességek kandidánsgén-módszer, GWAS.
 6. Génexpresszió és epigenetika
  Transzkriptom, RNS microarrays, szekvenciaalapú módszerek, proteom.
 7. A komplex viselkedési jegyek genetikai háttere: kognitív képességek
  Általános és specifikus kognitív képességek, iskolai előremenetel, neurokognitív mérések.
 8. Kognitív zavarok
  Fenilketonuria, törékeny X szindróma, Rett szindróma, Down szindróma, kromoszóma rendellenességek, olvasási és matematikai képességzavarok.
 9. Személyiség és személyiségzavarok
  Skizotípusos személyiségzavar, kényszerbetegség, antoszociális személyiségzavar, kriminalitás.
 10. Developmental and adult psychopathology
  Skizofrénia (ikerkutatások), hangulat- és szorongásos zavarok, autizmus, figyelemhiányos hiperaktivitászavar, bomlasztó magatartászavar.
 11. Szerhasználati zavarok
  Alkohol- és nikotinfüggőség, egyéb drogok.
 12. Egészségpszichológia
  Kövérség, szubjektív jóllét és egészség, genetikai tanácsadás.
 13. Öregedés
  Kognitív öregedés, demencia, hosszú élettartam.
 14. A viselkedésgenetika jövője
  Kvantitatív genetikai és molekuláris genetikai módszerek.

Kognitív Etológia (BIO/2/2)

Kognitív etológia (BIO/2/2)

4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Miklósi Ádám
Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: BSc Kognitív etológia alapszintű tárgy elvégzése
Követelmények a szorgalmi időszakban: az órák látogatása, adott publikációk elolvasása, előadás tartása. A vizsgaidőszakban: megajánlott jegy (szóbeli vizsgával javítható)
Konzultációs lehetőségek: év közben, előre megbeszélt időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: Kötelező: Shettleworth, S. 2010 Cognition, behaviour and evolution
hallgatók ppt-i

A tantárgy tematikája:
(az órák hosszabb blokkokban a félév során 4 alkalommal kerülnek lebonyolításra)
A kognitív etológia tudományos áttekintése: A téma megbeszélés, feladatok kiosztása (könyvolvasás, cikkek olvasása, kritikai értékelés gyakorlása)
Beszámolók tartása – Minden alkalommal a hallgatók szabad előadás keretében beszámolnak a feladott olvasmányaiból, melyet kérdések és vita követ

 1. Bevezetés
 2. Problémamegoldás
 3. Szociális tanulás, hagyományok, tanulás

 


Humánetológia (BIO/2/3)

Humánetológia (BIO/2/3)

4 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
A kurzus nyelve: angol
Tantárgyfelelős: Dr. Kubinyi Enikő (eniko.kubinyi@ttk.elte.hu)
Oktató: Dr. Kubinyi Enikő
Követelmények a szorgalmi időszakban: az órák látogatása, adott publikációk elolvasása, előadás tartása. A vizsgaidőszakban: megajánlott jegy (szóbeli vizsgával javítható).
Konzultációs lehetőségek: Évközben, előre megbeszélt időpontban
Kötelező irodalom: órán kiadva.


Etológia (BIO/2/4)

Etológia (BIO/2/4)

4 kredit, elmélet, kötelező, nem ismételhető
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktató: Dr. Pongrácz Péter

Követelmények, pótlási és konzultációs lehetőségek: szorgalmi időszakban előadás készítése szakirodalom alapján, vizsgaidőszakban kollokvium
Tantárgyleírás: A hallgatók az oktató segítségével és iránymutatásával feldolgozzák az alapvető etológiai témaköröket. A tantárgy jó alkalmat kínál, hogy a doktori képzésre sokszor eltérő előképzettséggel érkező hallgatók egységes ismeretekkel rendelkezzenek a szemeszter végére etológiából. A félév során minden hallgató saját előadást is tart két témakörből, szakirodalom segítségével felkészülve, melyet a kurzus résztvevői közösen vitatnak meg.

Kötelező irodalom: Goodenough, J., McGuire, B. and Wallace, R. A. (2001). Perspectives on animal behaviour, 2nd edition. John Wiley & Sons Inc: New York

A tantárgy tematikája:
1. Klasszikus viselkedés-vizsgáló módszerek
2. Viselkedésgenetika
3. Viselkedés ökológia
4. Tanulási mechanizmusok és a tanulás funkciója
5. Viselkedés élettan
6. A magatartás egyedfejlődése
7. Biológiai óra, tájékozódási mechanizmusok
8. Ragadozó-elkerülés
9. Szexuális szelekció, utódgondozás
10. A társas viselkedésformák evolúciója, formái és funkciója
11. Kommunikáció


Kutatásmenedzsment (BIO/2/5)

Kutatásmenedzsment (BIO/2/5)

4 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Miklósi Ádám
Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: MSc Kutatástervezés tárgy elvégzése
Követelmények a szorgalmi időszakban: az órák látogatása, adott publikációk elolvasása, előadás tartása. A vizsgaidőszakban: megajánlott jegy (szóbeli vizsgával javítható)
Konzultációs lehetőségek: Évközben, előre megbeszélt időpontban
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka: Etológia alapismeretek

A tantárgy tematikája:
(az órák hosszabb blokkokban a félév során 4 alkalommal kerülnek lebonyolításra)
Cikkírás és bírálat – A téma megbeszélés, feladatok kiosztása, kéziratok kiosztása, közös bírálatok, elkészítése
Előadás-gyakorlat – Minden alkalommal a hallgatók szabad előadás keretében beszámolnak a feladott olvasmányaiból, melyet kérdések és vita követ
Felkészülés áttekintő tanulmány írására – A probléma megbeszélése, miért van rá szükség, témaválasztás, felépítés
Egy áttekintő téma bemutatása előadás formájában – A hallgatók szabad előadás keretében beszámolnak a kiválasztott témából, melyet kérdések és vita követ


Viselkedésökológia (BIO/2/7)

Viselkedésökológia (BIO/2/7)

4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Tantárgyfelelős: Dr. Pogány Ákos
Oktató: Dr. Pogány Ákos, Kosztolányi András, Dr. Rosivall Balázs
Követelmények, pótlási és konzultációs lehetőségek:
Előadásokon való aktív részvétel, szóbeli vizsga (cikk önálló feldolgozása, bemutatása és diszkutálása)
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Ökológia, etológia, evolúció alapjai
Ajánlott irodalom:
Alcock, J: Animal behaviour
Krebs, JR  & NB Davies: Introduction to Behavioural Ecology

A tantárgy tematikája:
1. Bevezetés a viselkedésökológiába és elméleti alapok (Kosztolányi András)
– A viselkedésökológia története, helyzete
– A viselkedésökológia kérdései
– A viselkedésökológia módszerei
2. Preferenciális szülői befektetés (Rosivall Balázs)
3. A nemi szerepek evolúciója (Pogány Ákos)
– Szexuális szelekció, szexuális konfliktus és szülői együttműködés
– Konfliktus és együttműködés a függőcinegéknél
– A nemi szerepek evolúciós mechanizmusai

Tantárgyleírás:
A kurzus során a viselkedésökológiai szemléletet ismerjük meg. Foglalkozunk a tudományterület történetével, elméleti hátterével, főbb kérdéseivel és módszereivel. Az oktatók saját terepi- és laboratóriumi vizsgálatain keresztül mutatjuk be a fentiek gyakorlati alkalmazását. A hallgatók a megszerzett ismereteiket és a megközelítésben való jártasságukat kiválasztott viselkedésökológiai témájú publikációk bemutatásával és kritikai szemléletű feldolgozásával bizonyítják. A fejlesztett készségek, kompetenciák így elsősorban a kritikai szemlélet, logikus gondolkozás, vitakészség, és a prezentációs készségek.


A kutyák etológiája (BIO/2/8)

A kutyák etológiája (angol nyelven) (BIO/2/8)

4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Miklósi Ádám
Ajánlott előtanulmányi rend: BSc Kutyafélék evolúciója c. tárgy elvégzése, Etológia alapismeretek
Követelmények a  szorgalmi időszakban: az órák látogatása, adott publikációk elolvasása, előadás tartása, részvétel a vitában. A vizsgaidőszakban: megajánlott jegy (szóbeli vizsgával javítható)
Konzultációs lehetőség: év közben, előre megbeszélt időpontban

Az órák hosszabb blokkokban, a félév során 6 alkalommal lesznek megtartva. 
1. A kutyák és rokon fajainak evolúciós és etológiai kutatása
A téma megbeszélés, feladatok kiosztása , a kurzus alapja a Miklósi (2014) Dog behaviour, evolution and cognition c. könyv anyagának átbeszélése, az összes fejezet elolvasása nyomán, kérdések alapján
2. 1-4. fejezet – Minden alkalommal a hallgatók szabad előadás keretében beszámolnak a feladott olvasmányaiból, melyet kérdések és vita követ
3. 5-8. fejezet
4. 9-12. fejezet
5. 13-16. fejezet
6. Lezáró, összefoglaló megbeszélés


Doktoranduszok beszámolói (BIO/2/9)

Doktoranduszok beszámolói (BIO/2/9)

Oktató: Dr. Pongrácz Péter
4 kredit, tömbösített előadás,kötelező, nem ismételhető, javasolt 2. félévben felvenni


Állatjólét (BIO/2/10)

Állatjólét (BIO/2/10)

4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
Követelmények a  szorgalmi időszakban: szorgalmi időszakban esszé készítése szakirodalom alapján, vizsgaidőszakban kollokvium
Ajánlott irodalom: Armstrong, S. J. and Botzler, R. G. (2003). The animal ethics reader, 2nd edition. Psychology Press.
Tantárgy leírás: A hallgatók megismerkednek az állatjóléti szemlélettel az állatkísérletek, haszonállat tenyésztés és a kedvtelésből tartott állatok esetében. A szemeszter során látogatást tesznek a Monori Kisállat Vásáron, és az ott gyűjtött tapasztalatok alapján esszét írnak az állatjóléti problémákról. A hallgatók gyakorolják a kísérleti projektekhez szükséges etikai engedély kérelem elkészítését.

A tantárgy tematikája:
1. Az állatjóléti szemlélet eredete, a kutatások tárgya
2. Mi az állati szenvedés? Képesek-e szenvedni az állatok? Mely állatok képesek szenvedni?
3. Az idegrendszer fejlettsége és a szenvedés közötti kapcsolat
4. Az állatjólét legfontosabb célpontjai: haszon- és kísérleti állatok
5. Terepi vizsgálatok állatjóléti vonatkozásai
6. A kedvtelésből tartott állatok jóléte
7. Törvényi szabályozás, fókuszban az állatkísérletek


Szintetikus etológia (BIO/2/11)

Szintetikus etológia (BIO/2/11)

Jelenleg nem oktatott kurzus!

4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Miklósi Ádám
Követelmények a szorgalmi időszakban: az órák látogatása, adott publikációk elolvasása, előadás tartása, részvétel a vitában. A vizsgaidőszakban: megajánlott jegy (szóbeli vizsgával javítható)
A tantárgy oktatásának módja: rövid témafelvetést követően, folyóirat cikkek megbeszélése, vita
Konzultációs lehetőségek: Év közben, előre megbeszélt időpontban
Kötelező irodalom: Shettleworth, S. Cognition, behaviour and evolution

A tantárgy tematikája:
1. Hogyan mérjük a viselkedést etológiai módszerekkel
2. Hogyan modellezzük a viselkedést az etológiában
3. Az elme pszichológiai modelljei
4. Biorobotika, szociális robotok, etorobotika (állat/ember – robot interakció
5. Kimeras, virtuális világok
6. Komjuterek, programok mint az agy/elme modelljei
7. Jövő lehetőségei


Az állatok személyisége (BIO/2/12)

Az állatok személyisége (BIO/2/12)

4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Tantárgyfelelős és oktató: Dr. Kubinyi Enikő
A kurzus nyelve: angol
Követelmények: a kurzust a vizsgaidőszakban tartjuk meg előre egyeztetett időpontban, összevont órákban 4 napon, 10:30-15:00-ig. A hallgatók előadást tartanak önálló felkészülés alapján az előre kiadott tankönyvekből, cikkekből.
Tankönyvek:
Claudio Carere és Dario Maestripieri: Animal Personalities. Behavior, Physiology, and Evolution
Jennifer Vonk, Alexander Weiss, Stan A. Kuczaj: Personality in Non-human Animals
Helyszín: ELTE TTK C épület, 7.110

A tantárgy tematikája:
1. A személyiségkutatás alapismereteinek áttekintése – Alapfogalmak, módszertan, pszichológiai és viselkedésökológiai megközelítések, személyiségjegyek.
2. A gerinctelenek személyisége – Genetikai és élettani háttér, egyedfejlődés, ökológia. A személyiség evolúcióját befolyásoló tényezők.
3. A gerincesek személyisége – Viselkedési variabilitás, genetikai alapok, szaporodási sikeresség.
4. A kutya személyisége – Személyiségjegyek, mérési módszerek, genetikai és környezeti hatások, alkalmazhatóság.
5. A humán temperamentum- és személyiségjegyek, genetikai és élettani háttér

Tantárgyleírás:
Akik állatokat tartanak, nagy valószínűséggel úgy vélik, hogy a háziállatok és állatkedvencek is különböző személyiségűek, akár az emberek. Ma már kétségtelen, hogy ez nem csak az állattulajdonosok vélekedése, hiszen tudományos vizsgálatok a gerinctelenektől a halakon át a főemlősökig számos faj egyedeinél leírták már a viselkedési és élettani paraméterek időbeli és helyzetek közötti állandóságát, vagyis határozott személyiségjegyeket találtak. Az állatok személyiségének kutatása azért különösen izgalmas, mert integrálja az mechanizmus, egyedfejlődés, funkció és törzsfejlődés kérdéseit. Nem elhanyagolható a személyiség szerepe a laboratóriumi és terepvizsgálatoknál, illetve állatok fogságban tartásánál sem, mivel a különböző egyedek eltérően reagálhatnak ugyanarra a tényezőre. Emellett a személyiség biológiai hátterének megismerése az emberi személyiség evolúcióját és jellegzetességeit is megvilágíthatja. Az élővilág diverzitásának megőrzésében is segíthet annak tudatosítása, hogy a különböző fajok egyedei sajátos személyiséggel is rendelkeznek. A tantárgy célja az állatok (és olykor az ember) személyiségével foglalkozó kutatások áttekintése a hogyan és a miért kérdések szempontjából.


Stratégiai gondolkodás tudományos íráshoz (BIO/2/13)

Stratégiai gondolkodás tudományos íráshoz (BIO/2/13)

4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Tantárgyfelelős és oktató: Dr. Andics Attila
Az oktatás célja: A tárgy célja a tudományos íráskészség fejlesztése, a stratégiai szempontok bemutatása.

Tantárgy tartalma:
A kurzus a tudományos íráskészség fejlesztésére fókuszál. Sorra veszi a pályázati-publikációs- tudománykommunikációs tudományos írásformák stratégiai szempontjait, és írásgyakorlatok sokaságán keresztül támogatja a tudományos írástudói eszköztár elmélyítését. Mondatépítés, bekezdésív, szövegív. Cikktípusok, a bírálati folyamat szövegtípusai, pályázati szövegtípusok, ismeretterjesztő szövegtípusok. Specifikus stratégiai megfontolások, célok szövegtípusonként. Hatékonyságfejlesztési és szövegfejlesztési technikák.

Számonkérési és értékelési rendszere: Gyakorlati jegy. (Aktív részvétel a gyakorlatokon, jelenléti feladatmegoldás és a szorgalmi időszak során beadandó rövid írásmunkák.)
Irodalom: Kiadott előadásanyagok (pdf)


Kognitív- és neuroetológia (BIO/2/14)

Kognitív- és neuroetológia (BIO/2/14)

4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Tantárgyfelelős és oktató: Dr. Andics Attila
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: etológia, neurobiológia
Az oktatás célja: A tárgy célja mélységi áttekintést adni az összehasonlító kognitív idegtudomány egyes fejezeteinek legújabb konceptuális és módszertani fejleményeiről.

Tantárgy tartalma:
A fókusz a szociális-kommunikációs képességeket támogató agyi mechanizmusokon, és a kutya agyi képalkotáson van. (1) Hangfeldolgozás fajok közt. A voice areák funkcionális jellemzése. belsőállapot- feldolgozás fajok közt. Hangadó-azonosítás fajok közt. (2) Beszédfeldolgozás fajok közt. Mintázat- felismerés és statisztikai tanulás fajok közt. Beszédérzékelés, nyelvek megkülönböztetése. Lexikális feldolgozás fajok közt. Érzelmi prozódia és jelentésteliség. Fonetikai érzékenység. Tárgynevek tanulása. (3) Vizuális szociális feldolgozás fajok közt. A természetes világ kategorizációja különböző fajokban. Arcérzékenység fajok közt. Agyi specializációk a vizuális modalitásban.

Számonkérési és értékelési rendszere: Aktív részvétel, házi feladatok, szóbeli vizsga.
Irodalom: Kiadott előadásanyagok (pdf).