BSC alapszak

Biológiai szakismeretek:
Etológia 1 előadás (etolo1b17ea) tavasz
Oktató: Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter

Kötelezően választható – speciális biológusi szakismeretek:
Etológia 2 előadás (etolo2b20ea, 2 kredit) ( etolo2b20ea, etolo2b17ea, 1 kredit)
Oktató: Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter

Viselkedésbiológia gyakorlat (visbiob20la, 6 kredit)
Oktató: Dr. Pongrácz Péter

Integrált kutatási módszerek az etológiában előadás (intkuetob22ea, bb2n9102)
Oktató: Dr. Faragó Tamás, Dr. Andics Attila

Szakdolgozati szeminárium:
Szaklaboratórium 1 ( szakl1b22da, szakl1b17da) – az őszi félévre júniusban lehet jelentkezni (etologiatanszek@ttk.elte.hu)
Szaklaboratórium 2 ( szakl2b22da, szakl2b17da) – a tavaszi félévre novemberben lehet jelentkezni (etologiatanszek@ttk.elte.hu)

Tanárszakos tárgyak:
Etológia tanárszakosoknak (bb5t1801)
Oktató: Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter

Szabadon választható tárgyak:
A kommunikáció evolúciója előadás (komevob18eo) (bbbn9078)
Oktató: Dr. Faragó Tamás, Dr. Gácsi Márta, Dr. Konok Veronika, Dr. Pongrácz Péter

A kutyafélék evolúciója előadás (kutyevb18eo), (bbbn9027) – őszi félév
Oktató: Dr. Faragó Tamás, Dr. Gácsi Márta, Dr. Kubinyi Enikő, Dr. Pongrácz Péter

Állatjólét előadás (bb2n1e10) – őszi félév
Oktató: Dr. Pongrácz Péter

Domesztikáció – az emberhez idomult evolúció előadás (bb1c9169) – tavasz
Oktató: Dr. Pongrácz Péter

Macskafélék etológiája és macska-ember interakciók (catetholb24ex)
Oktató: Dr. Pongrácz Péter

Az Etológia Tanszék oktatói által vagy részvételével oktatott tárgyak:

 Tantárgy neve

 Neptun kód

 Típus

 Kredit

 Időszak

 Választhatóság

 Oktató(k)

 A kommunikáció   evolúciója

 komevob18e,   bbbn9078

 EA

 2

 ősz

 szabadon   választható

 Faragó Tamás, Gácsi   Márta, Konok Veronika,   Pongrácz Péter

 Kutyafélék   evolúciója

 kutyevb18eo

 EA

 2

 ősz

 szabadon   választható

 Abdai Judit, Faragó   Tamás, Gácsi Márta,   Kubinyi Enikő, Pongrácz   Péter

 Viselkedésbiológia   gyakorlat

 visbiob17la

 visbiob20la

 GY

 6

 ősz

 kötelezően   választható

 Faragó Tamás,

 Konok Veronika,

 Pogány Ákos,

 Pongrácz Péter

 Állatjólét

 bb2n1e10

 EA

 2

 ősz

 szabadon   választható

 Pongrácz Péter

 Bioakusztika

 xbioakb21ea

 EA

 2

 ősz

 szabadon   választható

 Faragó Tamás,

 Zsebők Sándor,

 Orci Kirill Márk

 (Állatrendszertani Tsz.)

 Etológia 1

 etolo1b17e

 EA

 1

 tavasz

 kötelező

 Miklósi Ádám, Pongrácz   Péter

 Etológia 2

 etolo2b17ea

 etolo2b20ea

 EA

 2

 tavasz

 kötelezően   választható

 Miklósi Ádám, Pongrácz   Péter

 Állati Struktúra és   Funkció 2

 astfu2b17la

 GY

 5

 tavasz

 kötelező

 Pongrácz Péter, Konok Vera és mások

 Integrált kutatási   módszerek az   etológiában / Kutatói készségfejlesztés

 intkuetob22e

 EA

 4

 tavasz 

 kötelezően   választható

 Andics Attila, Faragó   Tamás

 Domesztikáció

 bb1c9169

 EA

 2

 tavasz

 szabadon   választható

 Pongrácz Péter

 Macskafélék   etológiája

 catetholb24ex

 EA

 2

 tavasz

 szabadon   választható

 Pongrácz Péter

 Biometria, alapozó   biostatisztika

 biometm22ga

 GY

 3

 tavasz

 kötelező

 Jónás Dávid, Kovács   Ágnes, Szeniczey Tamás,  Horváth Gergely

 

Régebben oktatott tárgyak:
Kognitív- és neuroetológia (kogneusb17em)
A predáció etológiája gyakorlat (bbbn1e39)
Alkalmazott etológia és állatjólét (angolul) (alketosb17em)
Az állatok személyisége előadás (bb1c9502)
Biológia kritériumtárgy (bb1c8100, bb5t8100)
Ember-állat interakciók előadás (bb2n1e17)
Etológia II. emelt szint előadás (bb1c1316)
A predáció etológiája előadás (bbbn1e39)
Állatvédelem előadás (bbbn9124)
Etológia III. gyakorlat (bb1c4401)
Kutatástervezés gyakorlat (bb2n4e02)
Magyarországi vadak etológiája előadás (bbbn9115)
Etológia I. (alapszint) előadás (bb1c1105)

 

Biológiai szakismeretek

Etológia (etolo1b17ea)

BSC Integrált Biológia képzés, 1 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend: 
Számonkérés: írásbeli vizsga
Ajánlott segédanyag: PPT/PDF a leadott órai anyag, 14x 15 dia (210);
Miklósi és mtsai: Bevezetés a modern etológiába (egyetemi jegyzet), 250 old. (in press)

TEMATIKA

 1. Bevezetés – etológiai alapvetések: történet és módszer (Pongrácz Péter)
 2. A viselkedéselemzés „négy kérdése” (Miklósi Ádám)
 3. Elme és tanulás (Miklósi Ádám)
 4. Egyedfejlődés (Miklósi Ádám)
 5. Táplálkozás, táplálékkeresés  (Pongrácz Péter)
 6. Ragadozó-zsákmány kapcsolatok (Pongrácz Péter)
 7. Kommunikáció (Pongrácz Péter)
 8. A viselkedés mechanizmusa – Probléma-megoldás és tanulási folyamatok (Miklósi Ádám)
 9. Szexuális szelekció – szaporodás (Pongrácz Péter)
 10. Szülői magatartás, utódgondozás (Pongrácz Péter)
 11. Csoportos élet (Miklósi Ádám)
 12. Együttműködés és önzetlenség (Miklósi Ádám)

 


Kötelezően választható – speciális biológusi szakismeretek

Etológia 2 előadás (etolo2b20ea)

Kötelezően választható – speciális biológusi szakismeretek, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend:
Számonkérés: írásbeli vizsga
Ajánlott segédanyag: PPT/PDF a leadott órai anyag

TEMATIKA

 1. Korai tanulás (Pongrácz Péter)
 2. Szociális tanulás (Pongrácz Péter)
 3. Kommunikáció (Pongrácz Péter)
 4. Megtévesztés (Pongrácz Péter)
 5. Szülői magatartás, utódgondozás (Pongrácz Péter)
 6. Ráfordítás (Pongrácz Péter)
 7. Mérési módszerek (Miklósi Ádám)
 8. Motiváció (Miklósi Ádám)
 9. Problémamegoldás 1. (Miklósi Ádám)
 10. Problémamegoldás 2. (Miklósi Ádám)
 11. Domesztikáció (Pongrácz Péter)
 12. Urbanizáció (Pongrácz Péter)

Viselkedésbiológia gyakorlat (visbiob20la)

Szerkesztés alatt...

Integrált kutatási módszerek az etológiában előadás (intkuetob22ea, bb2n9102)

Szakirányú kötelezően választható tárgy, 4 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Faragó Tamás
Oktató: Dr. Andics Attila, Dr. Faragó Tamás
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Etológia I. előadás 
Segédanyag: az előadás diái

TEMATIKA

Irodalmazás
1. Hogyan olvassunk cikket? – cikk értő olvasása 1.
2. Referencia-kezelés (keresés, citációs hálók, mendeley, hogyan hivatkozzunk)
3. Hogyan olvassunk cikket? – cikk értő olvasása 2 (kritikus olvasás, jegyzetelés a tanulmányhoz)
Adatkezelés
4. Adattárolás, adatkezelés (hogyan ne vesszenek el az adataink, adatrendezés excelben, elemzéshez)
Tanulmány írása
5. Kísérlet tervezése, módszer írása
6. Eredmények, stat írása
7. Bevezető, diszkusszió írása
8. Tömörítés, absztraktírás
9. Ábrakészítés
Prezentációkészítés
10. Előadás-készítés, előadói technikák
11. Poszter-készítés (design, publisher használata)
12. Tudománykommunikáció


Szakdolgozati szeminárium

Szaklaboratórium 1 (szakl1b17da) – az őszi félévre júniusban lehet jelentkezni (etologiatanszek@ttk.elte.hu)
Szaklaboratórium 2 (szakl2b17da) – a tavaszi félévre novemberben lehet jelentkezni (etologiatanszek@ttk.elte.hu)


Tanárszakos tárgyak

Etológia tanárszakosoknak (bb5t1801)

Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend:
Számonkérés: írásbeli vizsga
Ajánlott segédanyag: PPT/PDF a leadott órai anyag

TEMATIKA

1. Bevezetés
2. Tájékozódás
3. Táplálkozás
4. A viselkedés elemzés 4 kérdése
5. A viselkedés mechanizmusa, probléma megoldás és tanulási folyamatok
6. Predáció
7. A viselkedés egyedfejlődése 
8. Kommunikáció
9. Csoportos élet
10. Együttműködés és önzetlenség
11. Szexuális szelekció
12. Szülői viselkedés / párzási rendszerek


Szabadon választható tárgyak

A kommunikáció evolúciója előadás (bbbn9078) (komevob18eo)

Szabadon választható tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Gácsi Márta
Oktató: Dr. Faragó Tamás, Dr. Gácsi Márta, Dr. Konok Veronika, Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter, Dr. Topál József
Ajánlott előtanulmányi rend: etológia, evolúció
Követelmények a  szorgalmi időszakban: az előadások látogatása ajánlott. A vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli beugró, szóbeli vizsga)
Konzultációs lehetőség: az utolsó óra után

Tematika 2021-ben:

 1. Bevezetés – a kommunikáció vizsgálatának története (Dr. Pongrácz Péter)
 2. A kommunikáció adaptivitása I. (Dr. Pongrácz Péter)
 3. A kommunikáció adaptivitása II. (Dr. Faragó Tamás)
 4. A kommunikáció elemzésének ökológiai megközelítése (Dr. Topál József)
 5. A kommunikáció formai elemzése: módszertan 06. (Konok Veronika)
 6. Érzelmi kommunikáció – funkcionális és evolúciós szempontok (Konok Veronika)
 7. Biológiai szintézis és neurobiológiai vonatkozások (Konok Veronika)
 8. A kommunikáció kognitív megközelítése (Konok Veronika)
 9. Az emberi nyelv biológiai alapjai (Dr. Topál József)
 10. Mesterséges nyelvek I. – nyelvtanítási kísérletek (Gácsi Márta)
 11. Mesterséges nyelvek II. – a nyelvi kompetencia alapformái (Gácsi Márta)
 12. Interspecifikus kommunikáció: ember és kutya (Gácsi Márta)
 13. A kommunikáció szerepe a szinkronizációban (Konok Veronika)

Vizsga: írásbeli beugró után szóbeli vizsga.

A kutyafélék evolúciója előadás (bbbn9027) (kutyevb18eo)

Kötelezően választható differenciált szakmai tárgyak modul, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Gácsi Márta
Oktató: Dr. Faragó Tamás, Dr. Gácsi Márta, Dr. Kubinyi Enikő, Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend: evolúció, etológia
Követelmények a vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli beugró, szóbeli vizsga)
Konzultációs lehetőség: az utolsó óra után
Ajánlott segédanyag: az előadás diái

Tankönyvek:
Miklósi Ádám, Topál József (szerk.): Kutyagondolatok nyomában. Typotex Kiadó, 2006
Miklósi Ádám: A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója. Typotex Kiadó, 2010
Csányi Vilmos Kutyaakadémiája, Magyar Etológia Alapítvány, Galaktika 2015 (kapható a tanszéken)

TEMATIKA 2021-ben:

 1. A kutyafélék összehasonlító neurobiológiája (Dr. Abdai Judit)
 2. A kutyafélék összehasonlító rendszertana és ökológiája (Dr. Pongrácz Péter)
 3. A farkas mint a kutya őse (Dr. Kubinyi Enikő)
 4. A kutya domesztikációja (Dr. Kubinyi Enikő)
 5. Két közeli rokon: kojot és sakál (Dr. Pongrácz Péter)
 6. Félúton a háziasítás felé? A dingó (Gácsi Márta)
 7. Egyedfejlődés (Gácsi Márta)
 8. Szociális viszonyok és kooperáció (Gácsi Márta)
 9. Agonisztikus viselkedés (Gácsi Márta)
 10. Akusztikus kommunikáció (Dr. Faragó Tamás)
 11. Személyiség (Dr. Kubinyi Enikő)
 12. Ökológiai és szociális kogníció (Dr. Abdai Judit)
 13. Genetikai és környezeti hatások: egyedi variabilitás (Dr. Kubinyi Enikő)

VIZSGA: írásbeli beugró után szóbeli vizsga.

Állatjólét előadás (bb2n1e10) – őszi félév

2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter 
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
Félév: ősz

Könyvek: S. J. Armstrong és R. G. Botzler: Animal Ethics Reader (London, 2003)

A KURZUS RÉSZLETES TÉMÁI:
1. Az állatok szenvedési képessége – Szenvednek az állatok? A szenvedés és a tudat kapcsolata.
2. A legintelligensebb fajok állatjóléte. Személyi jogok a majmok számára? A delfin egy személy?
3. Problémák az állattenyésztéssel. Állatok mint táplálék – a vegetarianizmus az állattenyésztés alternatívája. Etika az állattenyésztésben
4. Vallások és állatok. Állatok imádása, feláldozása és megvetése Isten nevében
5. Állatkísérletek – kísérleti állatok (1) Hol vannak az élő alanyokon végzett kísérletek lehetőségeinek határai? Hátrányok és előnyök. Állatkísérletek szabályozása.
6. Állatkísérletek – kísérleti állatok (2) Az etika és az ökológia ütközése a terepi kísérletekben. Az állatkísérletek dilemmája az oktatásban
7. Biotechnológia – Géntechnológia és állatjólét. Xenotranszplantációk, klónozás
8. Az élővilág védelme (1) Vadászat – valóban szükséges-e, vagy leginkább „sport”?
9. A vadon élő állatok védelme (2) Egzotikus állatok kereskedelme
10. Etika a környezetvédelemben. Vissza a vadonhoz – az állatok korábbi élőhelyeikre való visszatelepítésének ökológiai és etikai vonatkozásai
11. Állatkert és akvárium – Szükségesek még a 21. században? Környezetgazdagítás, sérülékeny fajok megmentése
12. Állatsport – vagy kegyetlen szórakozás? Rodeó, lóverseny, agarak, bikaviadalok
13. A házi kedvencek jogai. A háziállat-tenyésztők felelőssége – milyen mértékben „tervezhetünk” egy állatot? Munkatársak – a munkakutyák jóléte.
14. Állatjogi aktivisták. Az állatvédelem fontos vívmányai Extrém jólét – az állatjogi mozgalom árnyoldala

Domesztikáció – az emberhez idomult evolúció előadás (bb1c9169)

2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter 
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend: etológia, genetika
Követelmények: A szorgalmi időszakban: az előadások látogatása ajánlott. A vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli beugróval)
Ajánlott irodalom: Miklósi Ádám: A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója – Typotex, Budapest (2010)

 1. A domesztikáció fogalma, definíciója. Klasszikus elképzelések, a domesztikált állat jellemzői. Domesztikáció és szelídítés. Modern elméletek az „öndomesztikációról”
 2. A domesztikáció az ember biológiai és kulturális evolúciójának fényében. A modern ember fejlődése az utóbbi százezer évben. A letelepedés, majd a mezőgazdaság kialakulása
 3. A legfontosabb domesztikált állatok. Rövid történeti áttekintés a jelentős háziállatokról. Fénykor és hanyatlás – mikor, hol, melyik háziállat jelentősége volt a legnagyobb
 4. A domesztikációs folyamat 1. Funkció.Mitől lesz hasznos egy állat az ember számára? Mitől lesz hasznos az ember egy állat számára?
 5. A domesztikációs folyamat 2. Mechanizmus; Genetikai változások – élettani változások – viselkedési változások
 6. A domesztikációs folyamat 3. Ontogenezis és evolúció. Neoténia, fiatalkori hatások, reproduktív izoláció. Mesterséges szelekció és öndomesztikáció
 7. Társállatok domesztikációja – mítosz és valóság. Versengő elméletek a kutya domesztikációja kapcsán. A macska domesztikációja
 8. A domesztikáció modellezése. A novoszibirszki szelíd róka vállalkozás
 9. Hogyan lehet ennyiféle kutya (tyúk, macska stb.?) A küllemi sokféleség eredete. A viselkedési sokféleség eredete
 10. A domesztikáció árnyoldalai. Állatjóléti kérdések. A háziállatok hatása a természetes ökoszisztémára
 11. A domesztikáció hatása az emberre. Biológiai változások az emberben. Történelmi léptékű hatások
 12. A domesztikáció jelene. Lehetnek-e új háziállatok? Sikeres és sikertelen domesztikációs próbálkozások
 13. Öndomesztikáció – urbanizáció. A legjelentősebb városiasodó fajok. Milyen tényezők játszanak szerepet az állatok urbanizációjában?

Macskafélék etológiája és macska-ember interakciók (catetholb24ex)

2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter 
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
Követelmények: A szorgalmi időszakban: az előadások látogatása ajánlott. A vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli beugróval)
Ajánlott irodalom: Pongrácz, P., & Lugosi, C. A. (2024). Predator for hire: the curious case of man’s best independent friend, the cat. Applied Animal Behaviour Science, 106168.Bradshaw, J. (2013) Cat sense. The Feline enigma revealed. Penguin Books

1. Macskafélék bemutatása: Macskafélék evolúciója, szemelvények a vadonélő macskafélék etológiájából

2. A házimacska: A házimacska kialakulása, domesztikációja, a macska elterjedésének története

3. A vadmacska: A házimacska őse, a vadmacska etológiája, konzervációbiológiai helyzete

4. Vadmacska és házimacska kapcsolata: A házimacska, mint a vadmacskát veszélyeztető tényező (hibridizáció, kompetíció)

5. A házimacska a vadonban: A házimacska mint feralizálódott ragadozó – az őshonos faunák problémája

6. Domesztikációs hatások: A házimacska domesztikációs öröksége (miben változott? Szocializálhatóság, tolerancia fajtársakkal, társas életmód, vokalizáció)

7. A társas macska: A házimacska intraspecifikus viselkedésformái. Macskakolóniák. Szociális viselkedésformák, hierarchia

8. Macska-ember interakciók: A macska mint társállat, gazda felismerés, kötődés, kommunikáció

9. Macska kogníció: Problémamegoldás, térbeli tájékozódás, önreprezentáció, szociális tanulás

10. A macska predációs magatartása: A ragadozó viselkedés epigenezise, kapcsolat játékkal

11. Viselkedési problémák és problémás viselkedések macskánál: A macska-ember együttélést fenyegető tényezők, menhelyi macskák

12. Macska-jólét: Anatómiai extrémitások, elhagyás, ingerszegény környezet, táplálás

13. Felelősségteljes macskatartás: A macskajólét, környezetvédelem és a társállat tartás összeegyeztethetősége

14. Macska a kultúrában: A macskáról szóló babonák, hiedelmek, és kulturális örökség etológiai szemszögből


Régebben oktatott tárgyak

 • Kognitív- és neuroetológia (kogneusb17em)
 • A predáció etológiája gyakorlat (bbbn1e39)
 • Alkalmazott etológia és állatjólét (angolul) (alketosb17em)
 • Az állatok személyisége előadás (bb1c9502)
 • Biológia kritériumtárgy (bb1c8100, bb5t8100)
 • Ember-állat interakciók előadás (bb2n1e17)
 • Etológia II. emelt szint előadás (bb1c1316)
 • A predáció etológiája előadás (bbbn1e39)
 • Állatvédelem előadás (bbbn9124)
 • Etológia III. gyakorlat (bb1c4401)
 • Kutatástervezés gyakorlat (bb2n4e02)
 • Magyarországi vadak etológiája előadás (bbbn9115)
 • Etológia I. (alapszint) előadás (bb1c1105)

Az állatok személyisége (bb1c9502)

Szabadon választható tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Kubinyi Enikő
Oktató: Dr. Kubinyi Enikő
Ajánlott előtanulmányi rend: Etológia, Genetika, Élettan
Követelmények a vizsgaidőszakban: a vizsga az előadásokon elhangzott anyagból történik. Az előadó a diasorozatokat kérésre átadja a diákoknak a szemeszter végén. Szóbeli vizsga az órai anyag alapján. A várható kérdések megegyeznek a felmérők kérdéseivel. Megajánlott jegy szerezhető két módon. (1) két, angol nyelvű szakcikk feldolgozásáért vagy (2) egy szakcikk feldolgozásáért + 5 db órai felmérő benyújtásáért. A szakcikkeket a hallgatók saját érdeklődésüknek megfelelően választják ki úgy, hogy illeszkedjenek a kiadott tematikába. Az előadás ne legyen hosszabb 5 percnél és max. 5 dia illusztrálja: foglalja össze a cikk Bevezetés, Módszer, Eredmények és Diszkusszió részét. Az órai felmérők során lehet használni a jegyzeteket és egyéb segédeszközt. A felmérőt nem kötelező beadni.
Ajánlott irodalom: Claudio Carere és Dario Maestripieri: Animal Personalities. Behavior, Physiology, and Evolution (The University of Chicago Press)

TEMATIKA

1. A személyiségkutatás alapismereteinek áttekintése – Alapfogalmak, módszertan, pszichológiai és viselkedésökológiai megközelítések, személyiségjegyek.
2. ELTE kutatások: A kutya személyisége – Személyiségjegyek, mérési módszerek, genetikai és környezeti hatások, alkalmazhatóság.
3. Gerinctelenek személyisége – Genetikai és élettani háttér, egyedfejlődés, ökológia. A személyiség evolúcióját befolyásoló tényezők.
4. A halak személyisége – Viselkedési variabilitás, genetikai alapok, szaporodási sikeresség.
5. A madarak személyisége I.
6. A madarak személyisége II.
7. A főemlősök személyisége I.
8. A főemlősök személyisége II.
9. Genetika
10. Evolúciós pszichológia
11. Hormonális hatások: a tesztoszteron
12. Kvíz, tesztoszteron, oxitocin

A tantárgy leírása:

Akik állatokat tartanak, nagy valószínűséggel úgy vélik, hogy a háziállatok és állatkedvencek is különböző személyiségűek, akár az emberek. Ma már kétségtelen, hogy ez nem csak az állattulajdonosok vélekedése, hiszen tudományos vizsgálatok a gerinctelenektől a halakon át a főemlősökig számos faj egyedeinél leírták már a viselkedési és élettani paraméterek időbeli és helyzetek közötti állandóságát, vagyis határozott személyiségjegyeket találtak. Az állatok személyiségének kutatása azért különösen izgalmas, mert integrálja az mechanizmus, egyedfejlődés, funkció és törzsfejlődés kérdéseit. Nem elhanyagolható a személyiség szerepe a laboratóriumi és terepvizsgálatoknál, illetve állatok fogságban tartásánál sem, mivel a különböző egyedek eltérően reagálhatnak ugyanarra a tényezőre. Emellett a személyiség biológiai hátterének megismerése az emberi személyiség evolúcióját és jellegzetességeit is megvilágíthatja. Az élővilág diverzitásának megőrzésében is segíthet annak tudatosítása, hogy a különböző fajok egyedei sajátos személyiséggel is rendelkeznek. A tantárgy célja az állatok (és olykor az ember) személyiségével foglalkozó kutatások áttekintése ahogyan és a miért kérdések szempontjából.

Biológia kritériumtárgy (bb1c8100, bb5t8100)

Term.tudományos alapozó tárgy, 2 kredit, gyakorlat
Tantárgyfelelős: Dr. Pogány Ákos
Oktató: Dr. Pogány Ákos
Követelmények a  szorgalmi időszakban: Zárthelyi dolgozat (szept., dec., márc., v. máj). Két fokozatú értékelés (megfelelt/nem felelt)

TEMATIKA

 1. A sejtek kémiai felépítése
 2. A pro- és eukarióta sejt, transzportfolyamatok a sejtben
 3. A szénhidrátok felépítése a növényekben
 4. A szénhidrátok lebontási lehetőségei az élőlényekben
 5. A DNS szerveződése a sejtben és a fehérjék bioszintézise
 6. Kémiai jelátvitel a test folyadékterein keresztül („hormonális szabályozás”)
 7. Kémiai jelátvitel szinapszisokon keresztül („idegi szabályozás”)
 8. Klasszikus genetika
 9. Alapvető élettani folyamatok
 10. Populációgenetika és evolúció
 11. Ökológia
 12. Konzultáció, feladatmegoldás

Ember-állat interakciók előadás (bb2n1e17)

Kötelezően választható differenciált szakmai tárgyak modul, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Gácsi Márta
Oktató: Dr. Gácsi Márta, Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend: Kutyafélék evolúciója, Az állatok személyisége
Követelmények: kollokvium – írásbeli beugró és szóbeli vizsga
Ajánlott segédanyag: T. Grandin, M. J. Deesing (ed): Genetics and the behavior of domestic animals. Academic Press, 1998
Serpell, J. (ed):The Domestic Dog – Its evolution, behaviour and interactions with people. Cambridge University Press, UK, 1995

TEMATIKA

 1. Az alkalmazott etológia helye és szerepe az etológiai kutatásokban – Gazdasági szempontok; Állatvédelmi szempontok; Társállatok
 2. Viselkedési változások: genetikai és egyedfejlődési folyamatok. Evolúciós léptékű változások: domesztikáció; Az egyedi tapasztalatok és a tanulás szerepe: szelidítés; Habituáció
 3. Szocializációs mechanizmusok. Az ember szerepe a fajtársfelismerő rendszerben; Szocializáció a fajtársakhoz. Milyen mértékben változik meg a fajspecifikus szociális szerveződés az emberrel való együttélés során? A farkas és a kutya viselkedésének összehasonlítása
 4. A kutya – evolúciós sikertörténet? Hasznos háziállatból társállat? Egy nem szokványos domesztikációs forgatókönyv. Az emberi környezetben betöltött szociális szerep – falka vagy család? A kutya intraspecifikus és interspecifikus szociális viselkedésének összehasonlítása. A kutya-ember kötődés mint humán analóg szociális viszony
 5. Agresszió. Az agresszió biológiai funkciója. Mennyiben különbözik a fajtársak és az ember irányába mutatott agresszió? Mit tudunk a veleszületett és a környezeti tényezők szerepéről, arányáról?
 6. „Abnormális” viselkedés. Hogyan definiálható a normális vagy abnormális viselkedés egy társállatnál? Egyedfejlődési tényezők. Egy új terápiás lehetőség – nyugtató feromonok alkalmazása.
 7. Egy nem szociális társállat – a macska. A szociális viszony jellege ember és macska között. Territóriumhasználati alternatívák. Predációs viselkedésformák
 8. Vadállatok tartása társállatként. Fajnak megfelelő tartás, természetes környezet. Veszélyes és/vagy veszélyeztetett? Egy modern domesztikációs kísérlet: szelídségre szelektált rókák
 9. Interspecifikus kommunikáció. Az ember-állat kommunikáció. Az interspecifikus kommunikációban alkalmazott jelek: módosul-e a fajspecifikus viselkedésmintázat? Milyen mértékben képesek a társállatok az emberi jelek értelmezésére?
 10. A társállat funkció élettani vonatkozásai. Stresszérzékenység. A szaporodási viselkedést szabályozó mechanizmusok
 11. Társállatok viselkedése menhelyi körülmények között. Szociális berendezkedés különböző tartási viszonyok mellett. Viselkedéstesztelés. Szociális rehabilitáció
 12. Állatvédelmi-állatjóléti kérdések – írott és íratlan szabályok. EU előírások. Kulturális különbségek. Társadalmi elfogadottság – civil szervezetek

Etológia II. (emelt szint) előadás (bb1c1316)

Szakmai törzsanyag modul tárgy, 4 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Dóka Antal, Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
Előtanulmányi rend: BSc Etológia alapszint minimum 3-as érdemjegy
Követelmények a szorgalmi időszakban: az órák látogatása, 2 zh megírása, 1 esszé leadása
A vizsgaidőszakban: megajánlott jegy (szóbeli vizsgával javítható)
Konzultációs lehetőség: Év közben, előre megbeszélt időpontban
Kötelező irodalom: Az előadás ppt-anyaga
Ajánlott irodalom: Csányi Vilmos: Etológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 

TEMATIKA

1. Tájékozódás
2. Extrém környezet/ hibernáció
3. Domesztikáció
4. Kommunikáció
5. Csalás
6. Táplálkozás
7. Korai tanulás
8. Kooperáció
9. Szülő-utód konfliktus
10. Utódgondozó magatartás
11. Alkalmazott etológia
12. Állatjólét
13. Problémamegoldás I.
14. Problémamegoldás II.
15. Mérési módszerek
16. Motivációs modellek
17. Urbanizáció
18. Szociális tanulás

A predáció etológiája előadás (bbbn1e39)

Kötelezően választható differenciált szakmai tárgyak modul, 2 kredit, gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend: etológia, viselkedésökológia
Követelmények a szorgalmi időszakban: az előadások látogatása ajánlott. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga az előadási anyagból (írásbeli beugróval)
Konzultációs lehetőség: igény szerint, vizsgaidőszakban, előre egyeztetett időpontban
Ajánlott segédanyag: J. Goodenough, B. McGuire, Wallace: Perspectives on animal behaviour. 2nd ed. Wiley & Sons Inc. New York, 2001.

TEMATIKA:

 1. Alapfogalmak. Predátorok, predáció fogalmának definiálása. Funkcionális ragadozók lehetséges csoportjai
 2. Növények és növényevők „küzdelme”. Növényevők mint predátorok? Növényi védekezés a lerágás ellen. Kompenzáció.
 3. A növényi védekezés leküzdése. Tapasztalatszerzés táplálkozás során. Az étrend eltanulása fajtársaktól
 4. Az étrend (1). Az étrend I. – poli-, oligo-, monofágok. Az étrend II. – váltás a táplálékfajták között
 5. Az étrend (2). Az étrend III. – az optimális táplálkozás elmélete. Az étrend IV. – generalisták és specialisták, valamint a kezelési és a keresési költség
 6. Optimális táplálkozás. Táplálkozás és védekezés, az optimális táplálkozás korlátai. A préda sűrűsége, funkcionális válaszgörbék
 7. Elsődleges védekező magatartás (1). Kripszis, kontúrtörés. Átlátszóság, színváltoztatás. Szín polimorfizmus, a háttér megválasztása
 8. Elsődleges védekező magatartás (2). Mozgás és rejtőszín kombinációja, a környezet átalakítása. Aposztatikus szelekció, aposzematizmus
 9. Elsődleges védekező magatartás (3). Müller-féle mimikri . Bates-féle mimikri
 10. Másodlagos védekező magatartás (1). Szemfoltok, hamis fejek . Öncsonkítás
 11. Másodlagos védekező magatartás (2). Sérülés tettetése, holttá dermedés. Jelzés a ragadozónak. Elrettentés
 12. Csoportos védekezés (1). Vészferomon. Megnövekedett figyelem, felhígulási hatás
 13. Csoportos védekezés (2). Az önző csorda. Az összezavarási hatás
 14. Csoportos védekezés (3). Csúfolódó magatartás. Altruizmus a védekezésben

Állatvédelem előadás (bbbn9124)

Szabadon választható tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend: állatjólét előadás, Etológia előadás
Követelmények a szorgalmi időszakban: az előadások látogatása ajánlott. A vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli beugróval).

TEMATIKA

1. A nem-gazdasági jellegű állattartásból adódó problémák – Állatsportok, bemutatók, szórakoztatás, kedvtelésből történő állattartás
2. Állattartás kedvtelésből I. Vadonbefogás, egzotikus állatkereskedelem
3. Állattartás kedvtelésből II. A „társállat” fogalma, domesztikált társállatok
4. Az állattenyésztők felelőssége. Fajhibridek, életképtelenséghez közelítő tenyészváltozatok
5. A kutya- és macskatenyésztés árnyoldalai – Történeti áttekintés, Küllemi tenyésztés, a fajták leromlása, örökletes betegségek
6. Kedvencek kiválasztásának, tartásának etikai problémái – Mi a leendő gazda és mi a tenyésztő (menhely stb.) felelőssége?
7. Macskatartásból eredő gondok – Etika, környezetvédelem
8. Kutyatartásból adódó gondok – Társadalmi feszültség, környezet és egészségvédelem, menhelyek
9. Problémás állatsportok – Bikaviadal, ló- és agárverseny, a sportoló állat mint jóléti problémaforrás
10. Állatkertek, akváriumok – Van-e rájuk szükség a XXI. században?
11. Cirkuszi állatok – Az állatbemutatók múltja és jelene
12. Állatvédelem és környezetvédelem – Mit kezdjünk az invazív és a betelepített fajokkal?
13. Az állatvédelmi mozgalom. Aktivisták és anarchisták

Etológia III. gyakorlat (bb1c4401)

Kötelezően választható diff. szakmai tárgy , 2 kredit, gyakorlat
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktató: Dr. Dóka Antal, Dr. Faragó Tamás, Dr. Kubinyi Enikő, Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
Ajánlott előtanulmányi rend: Etológia EA (alapszint)
Követelmények a  szorgalmi időszakban: a gyakorlatok látogatása, jegyzőkönyv-készítés, 3-10. órákon beugró, 7-8 és 11-12. gyakorlaton beadandó esszé írása

A gyakorlatot blokkosítva tartjuk. Összesen hat különböző gyakorlaton vesznek részt a hallgatók, létszámtól függően csoportokba osztva. Az egyes csoportok mindig kéthetente kerülnek sorra, alkalmanként egy-egy gyakorlat négy órát vesz igénybe.

1-2. Bevezetés. mi az etológia? A viselkedés értékelésének módszerei (Miklósi Ádám)
3-4. A viselkedés kódolásának megbízhatósága (Kubinyi Enikő)
5-6. Viselkedési konzisztencia verőköltő bodobácsoknál (Konok Veronika)
7-8. A humán ivari dimorfizmus és párválasztás vizsgálata (Faragó Tamás)
9-10. Kockázatvállalás (Dóka Antal, Erdélyi-Belle Boglárka)
11-12. Állati viselkedés vizsgálata a fővárosi Állat- és Növénykertben (Pongrácz Péter)

Kutatástervezés gyakorlat (bb2n4e02)

Szabadon választható tárgy, 4 kredit, gyakorlat
Tantárgyfelelős: Dr. Pásztor Erzsébet
Oktató: Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pásztor Erzsébet, Dr. Háhn István
Követelmények a szorgalmi időszakban: az órák látogatása, házi feladatok elvégzése. A vizsgaidőszakban: megajánlott jegy (szóbeli vizsgával javítható)
Konzultáció: év közben, előre megbeszélt időpontban
Ajánlott irodalom: Az előadás ppt-anyaga

TEMATIKA

 1. A kutatási folyamat. Kutatómunka (terület, cél, módszer, szint, fajta), témaválasztás, irodalmazás, kutatási folyamat megtervezése, probléma-megoldás
 2. Tudományos munkák készítése. Szakdolgozat (BSc), Diplomamunka (MSc), PhD disszertáció, zárójelentés, Szakdolgozat felépítése, saját kutatás értelmezése kérdések alapján
 3. Témaválasztás. Témagenerálás, témaértékelés, megvalósíthatóság és kockázatok
 4. A kutatás lépései. Tervezés, módszerek, végrehajtás, kockázat-haszon elemzés konkrét vizsgálat kapcsán
 5. Szakdolgozatírás elvei. Önértékelés és bírálat szempontrendszere, szakdolgozat szerkezete,
 6. Változók leírása, meghatározása. Változók típusai, meghatározások módja, használatuk gyakorlása
 7. Statisztikai alapfogalmak. Átlag, szórás, medián, valószínűségek megadása, kísérleti elrendezések, normális eloszlás
 8. Statisztikai próbák. Hipotézis-vizsgálat, T-próba, Welsh-próba, F-próba, khi négyzeten alapuló szignifikancia vizsgálatok egy szempontos ANOVA
 9. Témabemutató. Előadás tartása a kutatási témából, kérdések, kritikák vita
 10. A tudományos publikálás alapjai. Publikáció szerkezete, rövid összefoglaló szerkezete és írása a témából
 11. Cikkolvasás és bírálat. Anonim kézirat olvasása és bírálata megadott szempontok alapján, ismertetés előadás formájában
 12. Pályázatírás I. Elmélet és gyakorlat, pályázatok típusai, pályázatok célja és fontossága, pályázatok feltételrendszere, hazai és nemzetközi pályázatok, konzorciumok, pályázatok bírálati szempontjai
 13. Pályázatírás II. Megírt pályázat rövid bemutatása, bírálatok feldolgozása, kritikai vita, döntések meghozatala
 14. Pályázatírás III. Megírt pályázat rövid bemutatása, bírálatok feldolgozása, kritikai vita, döntések meghozatala

Magyarországi vadak etológiája előadás (bbbn9115)

Szabadon választható tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Etológia, viselkedésökológia
Követelmények: A szorgalmi időszakban: az előadások látogatása ajánlott
A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga az előadási anyagból (írásbeli beugróval)
Konzultáció: Igény szerint, vizsgaidőszakban, előre egyeztetett időpontban

TEMATIKA

 1. A vadvilág szempontjából lényeges környezeti feltételek. Kárpát-medencei élőhelyek története. Mai kárpát-medencei élőhelyek jellegzetességei
 2. Vizes élőhelyek vadjai. Vidra, hód, pézsmapocok
 3. Nyílt, füves térségek vadjai
 4. Nyúlféle vadjaink – üreginyúl, mezei nyúl
 5. Rovarevők (1) – denevérek, vakond, cickányok, sünök
 6. Menyétféle ragadozók (1) – menyét, hermelin, nyest, nyuszt, görények
 7. Menyétféle ragadozók (2) – görény, nyérc, borz
 8. Gyakori patások (1) – őz, gímszarvas
 9. Gyakori patások (2) – dámvad, vaddisznó
 10. Macskaféle ragadozók – vadmacska, hiúz
 11. Kutyaféle ragadozók- farkas, aranysakál, vörösróka
 12. Erdei rágcsálók – egerek, pockok, mókus, pelék
 13. Hegyi patások – muflon, zerge
 14. Megritkult, vagy várhatóan felbukkanó fajok – barnamedve, európai bölény, nyestkutya, mosómedve

Etológia I. (alapszint) előadás (bb1c1105)

Szakmai törzsanyag modul tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktatók: Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: etológia, viselkedésökológia
Követelmények a vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli)
Ajánlott irodalom: Csányi Vilmos: Etológia. Nemzeti Tankönykiadó, Budapest, 1994

TEMATIKA

 1. Bevezetés: A megfigyeléstől a tudományos vizsgálatig
 2. A négy kérdés: Az etológiai módszer
 3. Tájékozódás térben és időben
 4. Táplálékkeresés
 5. Ragadozó elkerülés és élősködők
 6. Csoportos viselkedés
 7. Együttműködés és ellentét 
 8. Kommunikáció
 9. Szexuális szelekció, ivari kiválasztódás, és szaporodás
 10. Egyedfejlődés és tanulás
 11. Párosodási rendszerek és szülő viselkedés
 12. A viselkedés neurális alapjai